Услуги

Международен Бизнес и Консултации (МБК) е частна компания, специализирана в организиране и управление на проекти в областта на цифрова икономика и управление, иновации, изследователска и развойна дейност, транспорт, околна среда, енергия, образование и обучение, туризъм, културни и творчески индустрии, финансиране на МСП. МБК подпомага съчетаване на проекти и източници на финансиране, основаване на публично-частни партньорства, смесени дружества, сливания и придобивания. МБК работи по проекти, търсещи и получили финансиране от публични и частни средства, банкови заеми, субсидии и грантове от международни програми, програми на ЕС, частни фондове и др. МБК предлага широк кръг от услуги във взаимодействие със свои партньори от страната и чужбина. Бизнес концепцията на МБК е основана на ранно включване в организирането на проекта, осигуряване на иновативни и с добавена стойност решения и пълен кръг от услуги - от индивидуално консултиране до управление и изпълнение на комплексни проекти.

Innovative Solutions

Project Organization & Management

Financial Engineering

 Дейности

Дейности


• Идентифициране, подготвяне и реализиране на проекти, свързани със секторно и институционално развитие на международно, национално, общинско и фирмено ниво

• Анализи и оценки на инвестиционни проекти, подготвяне на обединени проекти/смесени предприятия с участието на чуждестранни партньори, сливания и придобивания

• Съдействие за намиране на най-добрите инвестиционни проектни възможности в съответствие с профила и проекта на клиентите

• Установяване на контакти с международни финансови институции

• Маркетингови изследвания и анализи, съчетаване на финансови източници и проекти, търсещи финансиране, финансов инженеринг

• Идентифициране на потенциални инвестиционни проекти и партньори в страната и региона, изграждане и координиране на партньорства

• Провеждане на проучвания и оценка за осъществимост и рентабилност на инвестиционни проекти

• Подготвяне и реализиране на проекти в партньорство с публични администрации, общини, компании, университети и неправителствени организации в България и чужбина

• Подпомагане на компании и общини за получаване на банково финансиране, субсидии, грантове и др. за реализиране на проекти

Основни партньорства c• производствени компании, инвестиционни и финансови организации
• общини
• малки и средни предприятия (МСП)
• публични администрации
• университети, научни и културни институти
• неправителствени организации

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни изпратите съобщение!

Latest news